SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Obsah

odpočtu úloh z konzultačno-operatívnych videorokovaní (24. - 29. 4. 2020)

podskupín pracovnej skupiny Rady vlády SR pre kultúru

pre riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID- 19

na území Slovenskej republiky v oblasti kultúry.

Poznámka:  IKP – inštitút kultúrnej politiky

1. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, distribúcie a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 Spustené takmer všetky oblasti. Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o rozfázovaní verejných kultúrnych podujatí a úprave podmienok pre kiná a divadlá.

 2. Preskúmanie možnosti pozastaviť odvody do umeleckých fondov na základe dobrovoľnosti

minimálne do konca roka 2020.

 Zákon č. 129/2020 Z. z. publikovaný 21. mája 2020.

 3. Preskúmanie možnosti novelizácie zákona 308/2000 Z. z. s ohľadom na rozhlasových

vysielateľov ešte pred samotnou rekodifikáciou.

 Zákon č. 129/2020 Z. z. publikovaný 21. mája 2020; novela zákona č. 308/2000 Z. z. rieši

účasť RTVS na výberových konaniach na frekvencie. Úprava viacerých programových

služieb v predprípravnej fáze legislatívneho procesu.

4. Otvorenie diskusie o znížení DPH a odvodoch do recyklačného fondu.

 

Príprava podkladov v spolupráci s IKP pre rokovanie s MŽP SR a MF SR.

 5. Otvorenie diskusie o znížení DPH na lístky do kina.

 Príprava podkladov v spolupráci s IKP pre rokovanie s MF SR.

 6. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť hudobného umenia.

 Ukončený zber dát; update COVID-19 dát do 26.5. IKP pristúpi k príprave návrhu po

revízii výdavkov do konca júna.

 7. Príprava jednotného postupu pri riešení organizovania alebo zrušenia podujatia z vyššej moci.

 Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o

rozfázovaní verejných kultúrnych podujatí (VKP) a úprave podmienok. Zákon č. 129/2020Z. z. publikovaný 21. mája 2020; obsahuje legislatívne ukotvenie podmienok zrušenia VKP.

 8. Otvorenie diskusie o novele Zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch z dôvodu

ich funkčnosti a efektívnosti.

Reforma fondov/revízia fondov plánovaná do legislatívneho plánu úloh ešte na rok 2020

tak, aby sa mohla začať diskusia v priebehu júna v rámci DPS.

 9. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, natáčania a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 S hygienikmi vyrokované opatrenia vo vzťahu k nakrúcaniu AVD, galériám a múzeám.

Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o

rozfázovaní ostatných verejných kultúrnych podujatí (VKP) a úprave podmienok kín a

divadiel.

 11. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, nakrúcania a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 S hygienikmi vyrokované opatrenia vo vzťahu k nakrúcaniu AVD. Ďalej prebiehajú

rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o úprave podmienok pre kiná.

 12. Potreba spracovať dve finančné čísla, ktoré hovoria o:

1. číslo bude vyjadrovať celkovú stratu oblasti

2. číslo bude vyjadrovať optimálne minimálnu finančnú potrebu oblasti pre jeho naštartovanie.

 Ukončený zber dát; update COVID-19 dát pripraví IKP do 26.5.

 13. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť kultúrno-osvetovej činnosti a kultúrneho dedičstva.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 14. Zrealizovanie Covid opatrenia pre konkrétne cieľové skupiny - remeselných výrobcov cez

ÚĽUV a vizuálnych umelcov formou intervenčných nákupov.

 Informácia o prebiehajúcich nákupoch a postupe bude predložená do 26.5.

 15. Príprava riešenia - systémového pohľadu, čo s malou kultúrnou infraštruktúrou, kde vziať

financie na sanovanie výpadku v samospráve pre oblasť kultúry, riešenie nezaradenia

verejnej správy ako prijímateľov pomoci z MPSVR SR a MH SR a systém použitia finančných

zdrojov z EÚ na riešenie problémov v oblasti lokálnej kultúry.

 Informácia o stave riešenia a ďalšom postupe plnenia bude predložená do 26.5.

 16. Príprava jednotného metodického postupu pri otváraní inštitúcií.

 Metodické usmernenia pre hygienické podmienky pre múzeá, galérie a knižnice.

 17. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť architektúry a dizajnu.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 18. Prediskutovanie otázky zaradenia architektúry do rezortu kultúry s pani ministerkou.

O stave riešenia bude informovať tajomníčka MKSR 26.5.

 19. Prekonzultovanie otázky zníženia DPH s pani ministerkou.

 V otázkach DPH sa ďalej pripraví komplexná analýza v spolupráci s IKP.

 20. Preverenie situácie s podporou do 200 tis. eur pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest.

Na celoplošnej úrovni podľa zistení MK SR rieši nástroj kurzarbeit.

 21. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť scénického umenia.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 22. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť vizuálneho umenia.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 23. Prehodnotenie a novelizovanie štatútu profesionálneho umelca tak, aby bol vykonateľný a

zaujímavý pre umeleckú obec.

 Potrebné riešiť v spojitosti s plánovanou revíziou platnej legislatívy a plánovanou reformou umeleckých fondov ešte v priebehu roku 2020.

 24. Potreba viac mediálne vystupovať a osloviť vládnych partnerov, aby zdôraznili potrebu

kultúry a vplyv opatrení na kultúru, potreba dostať kultúru do významnejších komunikačných

úrovní.

 Bola už upravená komunikačná stratégia MK SR. Zvýšila sa tiež frekvencia mediálnych

výstupov vedenia MK SR.

 

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

119510
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
63
150
415
118681
2761
8059
119510

Your IP: 3.233.242.204
2021-09-23 05:42

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)