Get Adobe Flash player
Home

Logo SKKD2 petit-317d3

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +421 905 264 662

                                                                                                    

               

Zápisnica z rokovania

Koaličnej rady Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu,

ktoré sa uskutočnilo v utorok dňa 1.3. 2016 od 18:00

v kaviarni divadla Malá scéna STU, Dostojevského rad, Bratislava

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1/ Otvorenie a schválenie programu

 Predseda Grémia SKKD Pavol Kráľ privítal prítomných, otvoril zasadanie a poveril vedením člena Grémia Petra Kerlika. Program bol schválený bez pripomienok.

 2/ Správa o činnosti za posledných 12 mesiacov

                 Predseda Grémia SKKD Pavol Kráľ informoval o činnosti za posledné obdobie, s podrobnejším komentárom k najdôležitejším otázkam.

Čítať celý článok...

 

OZNÁMENIE

dňa 11.11.2015 NR SR  SCHVÁLILA

vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


 

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y

VI. volebné obdobie

 _______________________________________________________________________

 

1699

VLÁDNY NÁVRH

 NÁVRH

 

Z Á K O N,

 

ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čítať celý článok...

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

návrh zákona o Štatúte umelca je (po schválení v tak prvom čítaní v NR SR, ako aj v Legislatívnom výbore a Výbore pre kultúru a médiá) dnes na programe rokovania Národnej rady už v záverečnom druhom čítaní.
Rokovanie je možné sledovať on-line: http://tv.nrsr.sk/schodza/1717

Návrh zákona predstavuje prvú etapu, ktorá má po schválení umožniť začatie rokovaní o druhej etape: konkrétnych opatreniach na zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov.

S pozdravom

Pavol Kráľ,
predseda Grémia SKKD

 

V zákone pribudne pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní

Evidencia nebude povinná a ani nebude podmienkou vykonávania umeleckej činnosti.

BRATISLAVA. Súčasný právny poriadok nevymedzuje pojem profesionálny slobodný umelec, novela zákona o Fonde na podporu umenia to zmení. Účinnosť nadobudne od januára budúceho roka. Novelu v stredu schválila vláda.

Pôjde o fyzickú osobu, ktorá vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní na základe zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy, spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady, alebo dosahuje preukázateľné umelecké výsledky a je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.

Čítať celý článok...

 

Pripomienky Grémia SKKD k Návrhu Autorského zákona

  1. Všeobecná pripomienka:

Navrhujeme upraviť a sprehľadniť štruktúru celého návrhu:

a.)    V tejto súvislosti predovšetkým navrhujeme do  II. Časti Autorské právo I. hlava Predmet Autorského práva v súlade s chronológiou avizovanou v § 1 Predmet úpravy predsadiť pred terajší § 3 terajší § 14 a §16 ako nový § 3 a nový § 4 a následne prečíslovať §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 na §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15.

Zdôvodnenie: Keďže pôvodcom „autorského diela“ je „autor“, je namieste, aby zákon na prvom mieste charakterizoval pojem „autor“ a až potom pojem „autorské dielo“, a to tým skôr, že v § 2, ods. (1) sa uvádza, že:“ Ustanovenia tohto zákon sa vzťahujú na autora, ktorého dielo...“ Chronologická preferencia pojmu „autorské dielo“ evokuje dojem, že predmetom úpravy nie sú v prvom rade  „vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého diela...“(§ 1), ale je  ním autorské dielo ako predmet (objekt) vzťahov medzi jeho autorom a používateľmi a jeho používanie. Takýto pohľad na problematiku autorského práva by mohol v dôsledku znamenať odklon od kultúrno-spoločenského verejného záujmu a jeho vyjadrenia v zákonnej norme smerom k  záujmu výsostne obchodnému, čoho náznaky sa objavujú aj v ďalších ustanoveniach návrhu zákona, a teda podradeniu tejto problematiky prioritne obchodnému právu.

b.)Ďalej v súvislosti s navrhovanou zmenou štruktúry návrhu navrhujeme terajší § 15 pričleniť do I. hlavy, prečíslovať ho na § 16 a jeho názov zmeniť na „Dielo anonymného a pseudonymného  autora“. Rovnako navrhujeme pojmy anonymné dielo a pseudonymné dielo v celom návrhu nahradiť pojmami dielo anonymného autora, resp. dielo pseudonymného autora.

Zdôvodnenie: Dielo anonymného autora, rovnako ako dielo pseudonymného autora sa od ostatných autorských diel líši iba iným spôsobom uplatnenia práva autora označiť/neoznačiť dielo svojim menom, a z toho vyplývajúceho odlišného režimu používania, nie jeho inou podstatou.

Čítať celý článok...

 

Hlavné menu

Congress IFCCD 2012

Jazyk - Language

English (United Kingdom)   Slovenčina (Slovenská republika)

Návštevníci

Máme online 1 hosťa 

Návštevnosť

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes21
mod_vvisit_counterVčera310
mod_vvisit_counterTento týždeň21
mod_vvisit_counterMinulý týždeň1496
mod_vvisit_counterTento mesiac3109
mod_vvisit_counterMinulý mesiac2746
mod_vvisit_counterCelkom326503

Máme online: 1 hostí 
Your IP: 54.161.52.101
 , 
Today: Jún 27, 2016

Prihlásenie